Τμήματα
Τμήματα

Στην σχολή Positions  λειτουργούν τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας από 4 ετών.


Λειτουργούν επίσης μαθήματα κλασικού μπαλέτου για παιδιά από 6 ετών και άνω, χωρισμένα  ανάλογα με την ηλικία και τις δυνατότητες  του κάθε παιδιού.
 

Στα  τμήματα των  παιδιών από 8 ετών προστίθεται μια η περισσότερες ώρες (ανάλογα με την ηλικία) για τα μαθήματα σύγχρονου χορού, αυτοσχεδιασμού και  contact improvisation.
Στα προχωρημένα τμήματα  συμπεριλαμβάνεται στο μάθημα του μπαλέτου  και μάθημα  Pointes  καθώς  και μάθημα κάρακτερ.
 

Στην σχολή λειτουργούν τμήματα barre a terre, κλασικού και σύγχρονου χορού ενηλίκων αρχαρίων.
Λειτουργεί επίσης τμήμα προχωρημένων ενηλίκων που συμπεριλαμβάνει μάθημα κλασικού χορού και Pointes  και μάθημα σύγχρονου χορού.

Επίσης λειτουργεί τμήμα hip hop.


Παράλληλα  οργανώνονται  σεμινάρια με διακεκριμένους καθηγητές  χορού.